Update woonwensenonderzoek

De werkgroep Woningbouw Etten (Henk Ruessink, Annette Smits, Luc Löverink, Erik Leusink, Dennis Kemperman en Sjoerd Jansen) heeft op 9 september 2020 een terugkoppeling gekregen van DKK over het woonwensenonderzoek dat vanaf maart dit jaar in Etten is gehouden.

Het onderzoek is vanwege de coronaperikelen digitaal gehouden. Desalniettemin hebben 32 geïnteresseerden zich gemeld (in lijn met andere dorpen waar het onderzoek is gehouden). Nu – een half jaar later – wordt het hoog tijd voor een korte eerste terugkoppeling.

24 geïnteresseerden willen binnen 3 jaar een woning in Etten (vrijstaand, twee-onder-een kap, starterswoning of seniorenwoning). 20 geïnteresseerden willen graag een koopwoning; 4 geïnteresseerden een huurwoning. Daarbij is vooral behoefte aan nieuwbouw. Door DKK zijn mogelijke bouwlocaties genoemd in het dorp (zogenaamde inbreiding) die binnen de werkgroep om verschillende redenen niet het meest geschikt worden geacht.

De werkgroep gaat daarom op korte termijn samen met DKK in gesprek met de gemeente om ook een locatie net buiten het dorp – Meesterijweg – bespreekbaar te maken. Daarvoor moeten de huidige contouren van het plangebied uitgebreid worden. Daar willen we ons graag voor inzetten nu uit de resultaten blijkt dat die behoefte er wel degelijk is.

Zodra we meer duidelijkheid hebben over de (on)mogelijkheden voor woningbouw in en om Etten wordt een bewonersavond gepland. Dit zal naar verwachting in oktober zijn. Wordt dus spoedig vervolgd!

Werkgroep Woningbouw Etten