Presentatie concept Woonplan Etten 2020-2024 tijdens digitale Dorpsavond op 7 december 2020, 20.00 uur

Dorpsbelangen Etten nodigt u uit om deel te nemen aan de digitale dorpsavond op 7 december. Tijdens deze avond wordt het concept woonplan Etten 2020-2024 gepresenteerd. In dit plan zijn de uitkomsten van het uitgevoerde Woonwensenonderzoek vertaald in vier plannen waar woningbouw de komende jaren mogelijk en wenselijk is. Dit betreft woningen met prijsklasse tot € 225.000, prijsklasse € 225.000 – € 325.000 en prijsklasse hoger dan € 325.000.

Op 7 december worden tijdens de digitale dorpsavond worden drie locaties in Etten en een vierde aan de rand van Etten gepresenteerd.  In deze presentaties wordt aangegeven welke types woningen (starters, senioren, tweekappers en vrijstaand) en het aantal woningen in combinatie met de landschappelijke inpassing en groen gebouwd kunnen worden.

De digitale dorpsavond begint om 20.00 uur. Wilt u meedoen via chatfunctie dan moet u zich vooraf aanmelden via deze link. Via de chat en ook vooraf kunnen vragen gesteld worden en reacties worden gegeven. Maximaal 100 personen kunnen meedoen via ZOOM met chatfunctie. U kunt de avond ook volgen via het YouTube-kanaal op www.etten-gld.nl

Mocht u deze avond niet kunnen kijken dan blijft via YouTube de Dorpsavond voorlopig te zien.

Dit bericht kunt u delen met familie, vrienden en bekenden. Hoe meer mensen meedoen of meekijken via YouTube, hoe beter!