Groot Ettens Dorpsontbijt 2017:

Groot Ettens Dorpsontbijt 2017:   Komt allen met buren, vrienden, familie op zondag 11 juni om 10.00 uur naar het dorpsplein voor het 3e grote dorpsontbijt. Na het succes van de voorgaande edities wordt er dit jaar wederom een groot ontbijt georganiseerd. Niemand minder dan de Terborgher Muzikanten (bekend van het frühshoppen met de kermis) […]

Meer lezen

Notulen jaarvergadering 2017

Notulen jaarvergadering Dorpsbelangen 28-03-2017. Aanwezig bestuur: Barry Kock Huub Stapelbroek Frank van Dulmen Gonny Pastoor Annelies Bijsterbosch Aanwezig aantal leden : 20 Afmelding: Sjon Slutter en René en Henny Vriezen.   Op uitnodiging aanwezig: Gebiedsmakelaar   Piet Kleingeld Wijkagent                Bart Ruesink.   Opening door Barry Kock. Mededelingen: Toelichting fototentoonstelling Oosterlicht. Consumpties voor rekening Dorpsbelangen. Notulen jaarvergadering […]

Meer lezen

Bijdrage gebiedsmakelaar

De honden weer …..   Vraag in het kader van de leefbaarheid in de buitenruimte de gemiddelde burger naar zijn grootste ergernis: grote kans dat men over hondenpoep begint. En omdat leefbaarheid en gebiedsmakelaars veel met elkaar te maken hebben wil ik het er toch maar een keer over hebben. Vaak wordt de hond erop […]

Meer lezen

WIJKNETWERK ETTEN

Etten, Maart 2017     Bestuursleden, Vrijwilligers, Geachte heer, mevrouw, belangstellenden enz.enz.   Hoe goed kennen we elkaar in Etten? En wat dragen de actieve organisaties in Etten bij aan de leefbaarheid? Kunnen we daarbij wat voor elkaar, maar vooral voor de inwoners betekenen?   Een ding is zeker: in Etten leveren heel veel mensen […]

Meer lezen

“jullie” gebiedsmakelaar

  Op het gemeentehuis spreek ik altijd over mijn wijken, mijn dorpen. Evenzogoed spreken de collega’s ook zo: “van welke gebiedsmakelaar is Etten?” Het voelt inmiddels vertrouwd en dat is het ook. Onderaan mijn stukje staat altijd welke plaatsen van mij zijn. Maar ja, niets zo veranderlijk als een gemeentelijke organisatie, niets zo veranderlijk als […]

Meer lezen