Contributie-inning 2016

CONTRIBUTIE-INNING 2016 DORPSBELANGEN ETTEN

De contributie over 2016 zal in december worden geïnd van die leden die de vereniging daartoe hebben gemachtigd.

Wanneer u geen machtiging heeft afgegeven, zal het bestuur binnenkort de contributie bij u thuis ophalen.

 

Namens het bestuur H.Stapelbroek, penningmeester