Afronding Woningbouwonderzoek

Beste Ettenaren,

Begin dit jaar is de “Werkgroep Woningbouw Etten” in het leven geroepen. Deze werkgroep bestond uit enthousiaste inwoners die zich in willen zetten voor woningbouw in Etten. Ook Comité Dorpsbelangen was hierin vertegenwoordigd. In samenwerking met de gemeente is onder begeleiding van Peter van Heek (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen) een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd in Etten.

Door de coronaperikelen heeft dit onderzoek digitaal plaatsgevonden. Er hebben 31 gesprekken plaatsgevonden met geïnteresseerden voor een (bestaande) woning en/of nieuwbouw in Etten. Tevens is gebleken dat er binnen nu en 3 jaar behoefte is aan 24 woningen in Etten. Starterswoningen, levensloopbestendige woningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen.

De resultaten van dit onderzoek zijn door de Werkgroep Woningbouw Etten samen met de gemeente en Peter van Heek geanalyseerd. Ook is de werkgroep in gesprek gegaan met de gemeente (wethouder en ambtenaren) om de noodzaak voor woningbouw in Etten op korte termijn te benadrukken. Initiatiefnemers voor woningbouw en grondeigenaren hebben in deze periode ook de gelegenheid gehad om hun plannen voor woningbouw in Etten bij de gemeente in te dienen.

Afgelopen maandag – 7 december – zijn de resultaten van het woonbehoefteonderzoek gepresenteerd door Peter van Heek. Tevens is een viertal beoogde locaties voor woningbouw gepresenteerd. De presentatie is terug te vinden en terug te kijken op deze website.

De 4 beoogde woningbouwlocaties vormden vandaag in het dorp het gesprek van de dag. Het is goed dat het onderwerp leeft. Nu het woningbouwbehoefteonderzoek is afgerond én gepresenteerd, is de taak van de Werkgroep Woningbouw Etten volbracht. De werkgroep heft zichzelf hierbij dan ook op. Het is nu aan de ontwikkelaars, grondeigenaren, belanghebbenden en de gemeente om met elkaar in gesprek te gaan over de beoogde locaties. De Werkgroep Woningbouw Etten en het Comité Dorpsbelangen nemen hierover geen standpunt in; het doel van de werkgroep was immers om de behoefte van het dorp in beeld te brengen.

De werkgroep wil iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage aan dit onderzoek en hoopt dat er op korte termijn woningbouw in Etten kan worden gerealiseerd om aan de vraag te voldoen. Zo houden we ons mooie dorp leefbaar!

Werkgroep Woningbouw Etten
Annette Smits (Comité Dorpsbelangen Etten)
Luc Löverink (Comité Dorpsbelangen Etten)
en als betrokkenen vanuit het dorp:
Henk Ruessink
Dennis Kemperman
Erik Leusink
Sjoerd Jansen