hondenpoep etten

Uitnodiging Jaarvergadering Dorpsbelangen 2019-2020

In april hadden wij een jaarvergadering gepland. In deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, hebben wij besloten de vergadering uit te stellen naar het najaar van 2020.

Helaas is het op dit moment nog steeds niet mogelijk om fysiek te vergaderen en is de vergadering uitgesteld naar 23 maart 2021. In deze vergadering willen we de jaarvergaderingen van 2019 en 2020 combineren. We hebben gekozen voor online vergadering. Na opgave ontvang je van ons een agenda, uitnodiging en instructie om deel te kunnen nemen via Teams.

Leden van Dorpsbelangen kunnen zich aanmelden voor de jaarvergadering via info@etten-gld.nl.

Ben je nog geen lid? Klik op “lid worden van Dorpsbelangen”.

Agenda JAARVERGADERING 2019-2020
DORPSBELANGEN ETTEN

Dinsdag 23 maart 2021 20.00 uur
Online via Teams

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 5 november 2019
 4. Jaarverslag Secretaris 2019-2020
 5. Jaarverslag Penningmeester 2019-2020
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuw lid kascommissie
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar (2020): Annette Smits
  Aftredend en herkiesbaar (2021): Peter Elbers
  Wij hebben Sil Ketelaar bereid gevonden om het bestuur te komen versterken.
 9. Contributie
 10. Actuele zaken / lopende projecten
 11. Rondvraag