WINDMOLENS BIJ WATERZUIVERING ETTEN

Ettenaren.

Na aanleiding van verschillende verzoeken hebben Dorpsbelangen Etten en Etten2025 de handen ineen geslagen en een gesprek aangevraagd met de projectleider die gaat over het mogelijk plaatsen van windmolens bji de waterzuivering Etten. We willen benadrukken dat, zowel Dorpsbelangen Etten als Etten2025 (vooralsnog) geen standpunt in neemt. Wij voelden ons geroepen om te faciliteren de inwoners van Etten hun stem te mogen laten horen, want wij zijn van mening dat hier nog onvoldoende gelegenheid voor is geweest.

Het gesprek met de projectleider was constructief en op ons verzoek komt er binnenkort (waarschijnlijk begin 2017) een extra informatieavond voor de inwoners van Etten. De datum en locatie zullen wij tijdig communiceren.

Daarnaast nodigt het Waterschap ons uit om aan te sluiten bij een excursie naar het windmolenpark in Netterden op 14 december. De excursie start om 14.00 uur en rond 16.15 uur zijn we weer terug.

Wilt u mee, meldt u zich dan voor 10 december bij Peter Brokke, 0314-369574 of email p.brokke@wrij.nl. Mocht u op deze dag verhinderd zijn en toch een excursie willen meemaken, geef dat dan aan hem door, dan bekijkt hij of een excursie op een andere datum mogelijk is. Wellicht ten overvloede; er zijn voor u geen kosten aan deze excursie verbonden.

Wij, Dorpsbelangen Etten en Etten2025, roepen iedere geïnteresseerde op (zowel tegenstanders of voorstanders) om hieraan deel te nemen.

Je kunt vragen stellen (of verzamelen) welke je dan kunt stellen op de extra informatieavond.

Hartelijke groet,
Dorpsbelangen Etten en werkgroep Etten2025