UITNODIGING JAARVERGADERING 2019 DORPSBELANGEN ETTEN

Dinsdag 5 NOVEMBER 2019 19.30 UUR IN DE SERRE VAN ZAAL KÖSTER

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering  2018
 4. Jaarverslag Secretaris 2018
 5. Jaarverslag  Penningmeester  2018
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuw lid kascommissie
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar: Gonny Pastoor
  Aftredend en niet herkiesbaar: Huub Stapelbroek
  Wij hebben Luc Löverink en Peter Elbers bereid gevonden om het bestuur te versterken.
 9. Contributie
 10. Actuele zaken/lopende projecten
 11. Rondvraag
 12. Pauze

DORPSVERGADERING

Na de pauze (rond 20.30 uur), is er een Dorpsvergadering, ook voor niet-leden.

Tijdens deze Dorpsvergadering wordt je bijgepraat over zaken die voor Ettenaren van belang zijn.

Vertegenwoordigers van Etten 2025, VV Etten, De Klimpaal, Buurtpreventie Etten, Geloofsgemeenschap H. Martinus Etten en het Ettens Mannenkoor zijn aanwezig en geven een korte presentatie.

Afmelden voor de jaarvergadering  kan via info@etten-gld.nl

Lid worden van Dorpsbelangen?  http://www.etten-gld.nl/dorpsbelangen/