Uitnodiging Bewonersavond Woonwensenonderzoek 17 maart 2020

Doe mee aan het Woonwensenonderzoek in Etten
Welke woonbehoefte is er de komende jaren in Etten en buitengebied? Zijn er voldoende betaalbare woningen voor jongeren en ouderen? Moeten er nieuwe woningen gebouwd worden? En waar kunnen deze woningen dan gebouwd worden?
Dit zijn allemaal vragen die in het Woonwensenonderzoek aan de orde kunnen komen. Uiteindelijk leidt het onderzoek tot een plan voor de korte, middellange en langere termijn, waarmee zo concreet mogelijk de woonbehoefte van Etten wordt ingevuld.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK) in opdracht van de Comité Dorpsbelangen Etten. De gemeente Oude IJsselstreek ondersteunt het onderzoek.

Het woonwensenonderzoek start met een informatieve bewonersavond in Zaal Köster. Deze is op dinsdag 17 maart om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.

Tijdens deze avond zijn alle bewoners van Etten uitgenodigd, maar ook belangstellenden van elders die graag willen wonen in Etten. Er wordt besproken wat het onderzoek inhoudt. Hoe het onderzoek uitgevoerd wordt en welke rollen de Vereniging Dorpsbelangen Etten, de gemeente Oude IJsselstreek en de Vereniging DKK Gelderland hebben bij dit onderzoek.
Er is een werkgroep samengesteld die meedenkt over de puzzel die uiteindelijk moet leiden tot het Uitvoeringsprogramma Wonen voor de komende jaren. De werkgroep is breed samengesteld, zodat de verschillende leeftijdsgroepen betrokken zijn.

Daarnaast worden op donderdagen (19 en 26 maart en 2 en 9 april) woonwensgesprekken gehouden in Etten. In deze gesprekken kunt u uw wensen en/of ideeën bespreken met medewerkers van de Vereniging DKK.

Veelgestelde vragen

Waarom wordt dit woonwensenonderzoek uitgevoerd?

In 2017 is er een Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) gedaan. Met de resultaten uit dit onderzoek zijn de woonwensen voor de grote kernen vastgesteld. Omdat de resultaten uit dit onderzoek niet voor de kleine kernen geldt, moet er in kleine kernen waarin er de wens voor woningbouw is een apart onderzoek gedaan worden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het DKK, in opdracht van de Gemeente, in samenwerking met Dorpsbelangen.

Ik heb geen woonwens, is het zinvol om te komen op 17 maart?

Het onderzoek richt zich op de woonwensen van Ettenaren op korte en lange termijn (<10 jaar). Dus ook als je nu nog geen verhuisplannen hebt, maar wel op de lange termijn, dan is het fijn als deze wensen meegenomen kunnen worden in dit onderzoek.
Te denken aan bijvoorbeeld:
• starters die een huis willen kopen in Etten;
• mensen een binding hebben met Etten en graag terug willen komen, maar geen geschikt huis kunnen vinden;
• doorstromers die graag naar een grotere woning willen;
• mensen die hun woning- en/of boerderij willen splitsen;
• mensen die kleiner willen gaan wonen.

Ik wil niet dat mensen weten dat ik van plan ben om te verhuizen

Op 17 maart is de aftrap van het onderzoek. Tijdens deze avond hoef je een eventuele woonwens niet kenbaar te maken! Voor het vervolg van het onderzoek maak je een afspraak met een medewerker van het DKK, pas in dat gesprek worden de woonwensen en ideeën genoteerd. De woonwensen van individuele inwoners blijven anoniem. Op 17 maart wordt alles over deze woonwensgesprekken uitgelegd.
De medewerkers van het DKK zijn op 19 en 26 maart en 2 en 9 april in Etten.

Wordt er ook bepaald waar er gebouwd gaat worden?

Het onderzoek richt zich op het bundelen van wensen van Ettenaren. Er wordt gekeken naar eventuele locaties waar woningbouw mogelijk zou zijn, de uitwerking van verdere stappen om woningbouw mogelijk te maken is een vervolg van dit onderzoek.

Wie zitten er in de werkgroep Woonwensen?

Dat zijn Luc Löverink en Annette Smits namens Dorpsbelangen, Henk Ruessink, Dennis Kemperman, Erik Leusink en Sjoerd Jansen.

Ik kan niet op 17 maart, maar wil wel een afspraak maken om mijn woonwens te bespreken.

Dat kan! Laat hier je mailadres achter en wij sturen je na 17 maart een mail over het vervolg.

Meer informatie over dit onderzoek op de site van het DKK:
https://dkkgelderland.nl/actueel/woonwensenonderzoek_in_etten

In Etten is het niet alleen goed wonen, maar bovenal goed leven.
Om te zorgen dat dit in de toekomst ook zo blijft is het belangrijk om nu als dorpsgemeenschap onze stem te laten horen.
We zien u allen graag 17 maart !!