Plannen Zonneparken in Etten

De gemeente Oude IJsselstreek heeft, evenals de andere Achterhoekse gemeenten, de ambitie om in 2030 energie-neutraal te zijn, hetgeen te realiseren via zonne-energie (2x 30 ha zonneparken & 20 ha ‘zon op dak’) , windenergie en biomassa.

Voor zonneparken geeft de gemeente 2x een tranche van elk ca. 30 ha. vrij. In 2019 zijn voor de eerste tranche 4 projecten gekozen, waaronder een plan van BHMSolar voor een zonnepark van 6 ha. op de voormalige vuilstort hoek Zeddamseweg-Rafelderseweg. Dit plan bevindt zich nu in de vergunningsfase bij de gemeente Oude IJsselstreek. De 2e tranche om plannen in te dienen voor zonneparken is open tussen 1 en 31 maart a.s.

Plannen 2e tranche die tot dusver bij ons bekend zijn in Etten

Tappenweg
Het Duitse bedrijf ib vogt heeft het Comité Dorpsbelangen Etten geïnformeerd over hun plannen voor de ontwikkeling van een groot zonnepark met een omvang van, in totaal, 23 ha., om in te dienen in de 2e tranche. Het park is gelegen aan de Tappenweg (buurtschap Rafelder), aan de Warmseweg (buurtschap Warm) en aan de Zeddamseweg (buurtschappen Warm en Ziek).

IJsselhunten
BHM Solar is bezig met de ontwikkeling van een zonneweide van circa 9 hectare, evenwijdig aan de N317. Het plangebied betreft een schapenfokkerij, waarbij de zonnepanelen als overkapping voor de schapen worden geplaatst.
Meer over dit park op https://bhmsolar.nl/ijsselhunten-zonneweide.

De Heuven
Zonneveld De Heuven is een initiatief van Vattenfall en Agem. Het bestaat uit het ontwikkelen van een zonneveld op circa 14 ha grond, ten zuiden van de Oude IJsselweg in Terborg.
Meer informatie over dit zonnepark op: https://www.agem.nl/deheuven

Planning gemeente

De, in de 2e tranche, ingediende plannen van de ontwikkelaars voor de zonneparken  worden beoordeeld door de gemeente. 1 juni ’21 worden de initiatiefnemers geïnformeerd over de uitslag en ook in juni ’21 de omwonenden van de geselecteerde projecten. Aansluitend kunnen de ontwikkelaars de vergunningsaanvragen voorbereiden en indienen.

Meer informatie

Op dit moment is er geen informatie te vinden op de site www.ibvogt.com over plannen voor het zonnepark in Rafelder-Warm-Ziek.