Notulen Jaarvergadering Dorpsbelangen 17-4-2018

Notulen Jaarvergadering Dorpsbelangen 17-4-2018

 

Aanwezig bestuur: Barry Kock, Huub Stapelbroek, Frank van Dulmen, Gonny Pastoor, Annelies Bijsterbosch en Annette Smits

Aanwezig aantal leden: 10

Afmeldingen: Niels Berendsen, Robin Slutter, Sjon Slutter

Op uitnodiging aanwezig: Sonja Vink Gebiedsmakelaar

 

 1. Opening – door Barry
  Iedereen wordt verzocht de presentielijst te tekenen.
  Koffie is voor rekening Dorpsbelangen
 2. Mededelingen
  Barry vertelt over zijn raadszetel; dit betekent dat hij niet meer als voorzitter namens Dorpsbelangen en lid van Etten 2025 kan en wil optreden. Deze vergadering is zijn laatste activiteit als voorzitter. Barry is in 1995 een van de mede-oprichters geweest, heeft het met veel plezier gedaan.
 3. Notulen jaarvergadering 2017
  Thea Zweers: fietssituatie brug Terborg: komt al een aantal jaren terug als item, maar technisch is daar helaas geen oplossing voor, omdat de brug niet breder is.
  Annelies Bijsterbosch wordt bedankt voor het opstellen van de notulen. Zij is gestopt als secretaris en is hiervoor bedankt met een bloemetje en een waardebon.
 4. Jaarverslag secretaris – door Annette
  Geen opmerkingen
 5. Jaarverslag penningmeester – door Huub
  Rabobank Clubkas heeft € 190,27 opgeleverd

Er wordt misschien nog een bankje geplaatst ergens in het Ommetje Etten-Terborg in 2018.

 1. Verslag kascommissie (Sjoerd Jansen en Henk Tiemessen, reserve Henk Ruessink)
  Sjoerd en Henk hebben de stukken ingezien en alles goedgekeurd.
 2. Benoeming nieuwe kascommissie – Sjoerd is aftredend, Henk Tiemessen en Henk Ruessink zijn volgend jaar nieuwe kascommissie. Nieuw reservelid: René Vriezen
 3. Bestuursverkiezing
  Gonny en Barry zijn aftredend, Barry stopt ermee ivm raadslidmaatschap. Frank stopt er ook mee. Gonny blijft totdat er vervanging is.
  We hebben hierbij 3 vacatures voor in ons bestuur. Dringend op zoek naar mensen die zich willen aanmelden voor het bestuur.
 4. Contributie
  Voorstel: zelfde als vorig jaar € 5,-
 5. Actuele zaken / lopende projecten
  AGEM Solarpark: Frank geeft toelichting; we zijn er al een aantal jaren mee bezig om op een locatie zonnepanelen neer te kunnen leggen. Als je niet op eigen dak zonnepanelen kunt of wilt plaatsen, kun je meedoen aan dit project, waarbij we met z’n allen een coöperatie op richten en je wel de voordelen hebt van zonnepanelen.
  We gaan inventariseren of er behoefte is via de sociale media.
  2. Sonja Vink Gebiedsmakelaar: Sonja stelt zich even voor en vertelt wat ze doet als gebiedsmakelaar. Ze is het vaste aanspreekpunt van de gemeente voor de inwoners van Etten. Al s je een leuk idee, klacht hebt, zorgt zij ervoor dat je weet bij wie je terecht kunt bij de Gemeente. Elke 1e en 3e woensdagochtend van de maand is ze aanwezig op de Klimpaal.
  3. Buurtpreventie Etten: Dorpsbelangen is initiatiefnemer. Na de pauze meer informatie en aanmelden mogelijk.
 6. Rondvraag
  Annie Leijzer: Kleine opkomst op de jaarvergadering.
  Het is (helaas) gebruikelijk dat er niet zo veel mensen komen.
  Henk Tiemessen: zijn de infoborden naar wens? Hij vindt het jammer dat ze soms niet gebruikt worden.
  Niet elke vereniging kiest ervoor om hun evenement te promoten via de borden. De borden worden tegen kostprijs aan de verenigingen berekend.
  René Vriezen: Ommetje Etten-Terborg, langs het paardenweitje op is het niet goed begaanbaar.
  Het is privéterrein, dus daar kunnen we niet zo veel mee helaas.

Kees Kalkhoven: Er wordt veel gefietst op het laatste stukje voor het Waterschap.
Dit is al eens gemeld en overlegd met het Waterschap, maar ook hier zijn geen mogelijkheden om dit te stoppen.

Harrie Jansen:
Een stukje waar hij altijd wandelt is niet meer begaanbaar, hoe zit dit?
Verkocht, is nu particulier terrein, dus je mag er niet meer op. We nemen dit mee in de actielijst.

 

Barry Kock en Frank van Dulmen stoppen als bestuursleden en worden hiervoor bedankt met een bloemetje en een waardebon.

19.30 uur begonnen; einde 20.25 uur.