NIEUWS VANUIT WERKGROEP ETTEN2025


De afgelopen periode is het stil geweest in de terugkoppeling vanuit Etten2025. Dat betekent niet dat er niet veel gebeurd is. Vooraf is goed om te vermelden dat we nauw optrekken met Comité Dorpsbelangen Etten. We waren in afwachting van de formele reactie van de gemeente op het haalbaarheidsonderzoek. Aangezien deze reactie enige tijd op zich liet wachten, hebben we een brandbrief gericht aan het college én de gemeenteraad met het verzoek om vaart te maken. Tevens hebben we onze plannen nader onderbouwd. Op zeer korte termijn krijgen we nu een formele schriftelijke reactie.

Stuurgroep Onderwijs, Welzijn & Sport
Inmiddels is door de gemeente een persbericht verspreid waarin staat dat op de middellange termijn gedacht wordt aan nieuwbouw van basisschool Klimpaal. Dan zou tevens voor de hand liggen dat de huidige gymzaal vervangen wordt. Bij middellange termijn staat vermeld: 2025/2026. Dit is inmiddels vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan en conform ons streven. Samen met Essentius, vv Etten en Stichting Sportbelangen hebben we ons met verve ingezet om dit resultaat te bereiken.
We hebben verder aangegeven dat onze voorkeur uitgaat naar de locatie op Sportpark De Treffer zodat op de huidige locatie van de basisschool en gymzaal woningen gebouwd kunnen worden. We hebben deze visie onderbouwd in onze brief aan de gemeenteraad en tevens een globale financiële doorberekening en woningbouwplanning gemaakt. Het Integraal Huisvestingsplan komt op 22 mei a.s. in de gemeenteraad en dan volgt de formele reactie/terugkoppeling van de gemeente richting de werkgroep Etten2025.

Stuurgroep Cultuur & Horeca
Daarnaast maken de verengingen die gehuisvest zijn in café-zaal Köster zich grote zorgen over de toekomst. Het pand van Theo en Miriam staat immers in de verkoop en het is nog ongewis wat de toekomst zal brengen. In maart zijn de verenigingen op een spoedvergadering bijeengekomen en hebben daarbij de handen ineen geslagen. Ze zijn een “hartenactie” gestart waarin de noodklok wordt geluid. Deze actie is ook door de media opgepikt. Concreet doel van deze actie is de gemeente(raad) wakker schudden zodat het belang van het culturele hart wordt ingezien en men met ons wil meedenken over een oplossing. Daarnaast zijn alle fracties in de gemeenteraad aangeschreven voor hulp. Deze oproep is positief ontvangen en we zijn inmiddels bij merendeel van de fracties op de koffie geweest. Overal was het ontvangst hartelijk en volop begrip voor onze situatie.

Vervolg
Op 15 april 2019 heeft een gesprek op het gemeentehuis plaatsgevonden met o.a. de wethouders Ankersmit en Kuster voor het vervolg van zowel de stuurgroep Onderwijs, Welzijn & Sport, als de stuurgroep Cultuur & Horeca. Tevens is kort gesproken over woningbouw in Etten (reeds eerder heeft een groep jongeren hierover met de gemeente gesproken). Er lijkt ruimte te zijn voor inbreiding. Hierover houden we de lijnen met de gemeente kort en haakt ook de Ettense jeugd aan.

Verder zijn we op 16 april 2019 in gesprek gegaan met Vereniging Kleine Kernen. Zij hebben veel ervaring met vergelijkbare trajecten in bijvoorbeeld Varsselder, Westendorp, Beltrum en Rietmolen. Besloten is om met deskundige hulp van buiten een businessplan op te stellen voor de toekomstige (financiële) haalbaarheid van de huidige functie van Köster. De Vereniging Kleine Kernen heeft haar hulp toegezegd. Het was een positief en leerzaam gesprek.

Heb je vragen/opmerkingen? Stel ze dan gerust via etten2025@gmail.com of benader eén van de werkgroepleden.

Rudy Wieskamp
Niels Berendsen
Maurice Scholten
Sjoerd Jansen

En vanuit Comité Dorpsbelangen Etten:
Annette Smits
Gonny Pastoor