klimpaal etten

Stand van zaken BMV in Etten

Afgelopen maandag had de werkgroep Etten2025 (een werkgroep van Comité Dorpsbelangen Etten) een overleg met een aantal ambtenaren en de wethouder. Zoals bekend staat er voor het jaar 2025/2026 een nieuwe school gepland voor ons dorp. Dit is vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente.

Graag willen we hier ook in ieder geval sport, zorg en welzijn onderbrengen. Vandaar dat niet alleen Essentius, maar ook vv Etten, Stichting Sportbelangen, SV Diana en natuurlijk dorpsbelangen nauw betrokken zijn. Ook zijn er al oriënterende gesprekken geweest met Azora en Zozijn. Dit alles zal moeten leiden tot een BMV (Brede Maatschappelijke Voorziening) in ons dorp.

De gemeente heeft nu een concrete planning gemaakt waar we enthousiast mee aan de slag gaan. Vóór de zomer gaan we enquêtes afnemen met mogelijke gebruikers van de BMV om hun behoeften te inventariseren. Ná de zomer gaan we met behulp van een (externe) adviseur en de gemeente de benodigde vierkante meters, wensen vanuit gebruikers, financiën etc. in beeld brengen.

Vóór schooljaar 2023/2024 moeten onze plannen en de exploitatie gereed zijn zodat – wat ons betreft – een jaar later de schop de grond in kan. U hoort spoedig van ons zodra er nieuws is.