Etten2025

Etten 2025: Een toekomstbestendig dorp neerzetten met als doel de leefbaarheid in ons dorp te behouden en te vergroten

In navolging van andere dorpen in de Achterhoek willen wij graag vooruit kijken. De krimp slaat toe in de Achterhoek. Ons dorp staat daarom voor veel onzekerheden, maar ook uitdagingen en kansen. Hoe borgen wij de toekomst van ons dorp? In onze ogen door vooruit te kijken; niet naar morgen, niet naar overmorgen, maar naar het jaar 2025…… De gemeente trekt zich terug en verwacht steeds meer van de burgers. Laten we daarom van onderaf het initiatief nemen. Zo kunnen we inspelen op toekomstige ontwikkelingen!

 • Onderwijs
  Hoe zien wij onze basisschool in 2025? Heeft onze school bestaansrecht? Hoe zit het met de huisvesting? En hoe zien wij onze peuterspeelzaal in 2025?
 • Religie
  Onze kerk wordt op dit moment gerestaureerd. Heeft zij nog bestaansrecht in 2025 gezien de teruglopende kerkgang? Moeten we wellicht kijken naar andere mogelijkheden voor onze kerk?
 • Horeca
  Wat is de toekomst van bijvoorbeeld Café-zaal Köster? Bestaat zij in 2025 nog? Of moeten we kijken naar een toekomstig bestendig gebruik van dit historische pand met mogelijk een andere invulling?
 • Verenigingen
  Verenigingen moeten steeds meer hun eigen broek ophouden en kampen met een teruglopend ledenaantal. Op dit moment zijn de verenigingen over vele verschillende locaties verspreid. Moeten we wellicht investeren in samenwerking van verenigingen om de kosten te drukken?
 • Sportaccommodatie
  Met 330 leden is de voetbalvereniging de grootste vereniging in ons dorp. Wordt er in 2025 nog in Etten gevoetbald? Kunnen we wellicht de samenwerking tussen de voetbalvereniging en andere sportverenigingen verstevigen?
 • Zorg
  De gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk geworden voor veel zorgtaken. Met minder geld, moeten meer taken vervuld worden. Ook ons dorp vergrijsd. Kunnen wij als dorpsgemeenschap zelf meer inspelen op mantelzorg? Bijvoorbeeld door het opzetten van een vrijwilligerspoule dat dagbesteding verzorgd, kleine klusjes verricht, tuintjes aanharkt etc. voor mensen die dit zelf niet meer kunnen.

Zomaar een greep uit enkele actuele thema’s waar de werkgroep zich mee bezighoudt. Inmiddels hebben we vele gesprekken gevoerd met inwoners, verenigingen, stichtingen en horeca.

Logo Etten2025

 

Bewaren

Bewaren

Leden werkgroep en contactgegevens

LedenSjoerd Jansen
Maurice Scholten
Rudy Wieskamp
Rens Helmes
Robin Slutter
Facebook:www.facebook.com/Etten2025
e-mail:etten2025@gmail.com