Contact Dorpsbelangen

Vereniging Dorpsbelangen Etten
Dorpsstraat 3c
7075 AC Etten

KvK no.: 09098213
Bank: NL91 RABO 0317 8564 56
Website: www.etten-gld.nl
e-mail: info@etten-gld.nl
Lidmaatschap: VVN – Veilig Verkeer Nederland
DKK – Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland

Het bestellen van tekstpanelen voor het INFOBORD ETTEN

Geef aan om welke evenement het gaat, de tekst graag kort en krachtig.
Mail deze dan naar: info@etten-gld.nl
Men ontvangt dan binnen enkele dagen een concept ter goedkeuring.
Na goedkeuring zullen de 2 tekstpanelen binnen een week worden geplaatst.
De kosten bedragen totaal € 40,-
Men ontvangt hiervoor achteraf een factuur van ons.