Plannen Zonneparken in Etten

De gemeente Oude IJsselstreek heeft, evenals de andere Achterhoekse gemeenten, de ambitie om in 2030 energie-neutraal te zijn, hetgeen te realiseren via zonne-energie (2x 30 ha zonneparken & 20 ha ‘zon op dak’) , windenergie en biomassa. Voor zonneparken geeft de gemeente 2x een tranche van elk ca. 30 ha. vrij. In 2019 zijn voor […]

Lees meer

Afronding Woningbouwonderzoek

Beste Ettenaren, Begin dit jaar is de “Werkgroep Woningbouw Etten” in het leven geroepen. Deze werkgroep bestond uit enthousiaste inwoners die zich in willen zetten voor woningbouw in Etten. Ook Comité Dorpsbelangen was hierin vertegenwoordigd. In samenwerking met de gemeente is onder begeleiding van Peter van Heek (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen) een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd […]

Lees meer

Woonplan Etten 2020-2024

Op maandagavond 7 december is het Woonplan Etten 2020-2024 gepresenteerd. Er waren zo’n 100 kijkers via YouTube en 35 mensen die de presentatie via Zoom gevolgd hebben. De diapresentatie die tijdens de avond getoond is, is hier te downloaden. Je kijkt de hele avond terug via: https://youtu.be/WAWdbx30sJk Heb je nog vragen? Of wil je je […]

Lees meer

Presentatie concept Woonplan Etten 2020-2024 tijdens digitale Dorpsavond op 7 december 2020, 20.00 uur

Dorpsbelangen Etten nodigt u uit om deel te nemen aan de digitale dorpsavond op 7 december. Tijdens deze avond wordt het concept woonplan Etten 2020-2024 gepresenteerd. In dit plan zijn de uitkomsten van het uitgevoerde Woonwensenonderzoek vertaald in vier plannen waar woningbouw de komende jaren mogelijk en wenselijk is. Dit betreft woningen met prijsklasse tot […]

Lees meer

Tegel eruit, boom erin

Meer en beter groen zorgt ervoor dat we ook in de toekomst in een gezonde en prettige omgeving kunt leven. Daarom willen we het groene karakter in Oude IJsselstreek zo veel mogelijk uitbreiden. Jij kunt helpen door in jouw tuin ruimte te maken voor een boom. Bomen maken onze omgeving groener, geven verkoeling en houden […]

Lees meer

Update woonwensenonderzoek

De werkgroep Woningbouw Etten (Henk Ruessink, Annette Smits, Luc Löverink, Erik Leusink, Dennis Kemperman en Sjoerd Jansen) heeft op 9 september 2020 een terugkoppeling gekregen van DKK over het woonwensenonderzoek dat vanaf maart dit jaar in Etten is gehouden. Het onderzoek is vanwege de coronaperikelen digitaal gehouden. Desalniettemin hebben 32 geïnteresseerden zich gemeld (in lijn […]

Lees meer

Speeltuin Emmastraat

Onlangs is er een start gemaakt met het nieuw plaatsen van een speeltoestel aan de Emmastraat. Met dank aan Sonja Vink, onze gebiedsmakelaar, die zich hiervoor heeft ingezet. In een enquête konden de buurtkinderen kiezen voor verschillende opties. Er werd bijna unaniem gekozen voor dit gave klimtoestel met een glijbaan. Vanwege de (val)hoogte van het […]

Lees meer