WIJKNETWERK ETTEN

Etten, Maart 2017

 

 

Bestuursleden, Vrijwilligers, Geachte heer, mevrouw, belangstellenden enz.enz.

 

Hoe goed kennen we elkaar in Etten? En wat dragen de actieve organisaties in Etten bij aan de leefbaarheid? Kunnen we daarbij wat voor elkaar, maar vooral voor de inwoners betekenen?

 

Een ding is zeker: in Etten leveren heel veel mensen een positieve bijdrage aan het functioneren van de lokale gemeenschap. Professionals en zeker ook leden van verenigingen en vrijwilligersorganisaties die ieder op hun eigen manier meebouwen aan het sociaal-maatschappelijk domein, zoals men dat noemt.

 

De samenleving is constant in beweging en ook in overheidsland hebben de afgelopen jaren grote veranderingen plaats gevonden. Dat vraagt van ons allemaal dat we anders om gaan met kansen en problemen op het gebied van leefbaarheid. Om dit zo goed mogelijk met elkaar op te pakken is het handig om van elkaar te weten wie we zijn, wat we doen en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Samen vormen we een netwerk waarin u, afhankelijk van de vraag, de omstandigheden en uw mogelijkheden, soms een prominente en soms een minder prominente plek heeft.

We willen graag met dit sociaal-maatschappelijke netwerk bij elkaar komen. Daarom nodigen wij u hierbij uit voor dit thema.

Naar aanleiding van deze avond bekijken we met u of het nuttig is om hier een vervolg aan te geven.

 

Uitnodiging

 

Wij nodigen u uit, samen met de Gemeente Oude IJsselstreek, voor deze avond in het kader van

WIJKNETWERK ETTEN,

op dinsdagavond 28 maart a.s. van 20.30 uur tot ongeveer 22.00 uur in de serre van Café Köster.

Dit thema is direct aansluitend na onze jaarvergadering, deze begint om 19.30 uur.

 

De avond kent twee hoofddoelen:

  • Uitleg omtrent doel en functioneren van een Wijknetwerk.
  • Kennismaken met alle organisaties die deel uit maken van dit netwerk

 

Kennismaking

Om als netwerk goed te kunnen functioneren en elkaar te kunnen helpen, moeten we elkaar natuurlijk kennen. We gaan proberen om daar tijdens de avond handen en voeten aan te geven.

U bent van harte welkom !

 

 

Vriendelijke groeten,

 

Barry Kock

namens bestuur Dorpsbelangen Etten

 

Piet Kleingeld

gebiedsmakelaar Gemeente Oude IJsselstreek