Verslag Dorpsvergadering op 5 november 2019

Op 5 november 2019 vond de jaarlijkse Jaarvergadering van Dorpsbelangen plaats bij Zaal Köster. Dit jaar werd voor een andere opzet gekozen; na de pauze was iedere Ettenaar welkom voor de Dorpsvergadering, waarin een 6-tal verenigingen hun plannen voor de komende tijd konden bekendmaken. Wij zijn blij dat vertegenwoordigers van de Buurtpreventie, VV Etten, Etten 2025, De Klimpaal, Geloofsgemeenschap H. Martinus Etten en het Mannenkoor de aanwezigen hebben willen vertellen over hun plannen.

Met een opkomst van ongeveer 60 Ettenaren was dit ook zeer geslaagd (ter vergelijking; vorige jaren waren er telkens ongeveer 15 man op de jaarvergadering aanwezig).
Wij zijn blij met de gekozen opzet en zullen hier zeker een vervolg aan geven.

Tijdens de Jaarvergadering hebben we afscheid genomen van onze Penningmeester Huub Stapelbroek en bestuurslid Gonny Pastoor.
Nogmaals bedankt voor jullie jarenlange inzet voor onze vereniging!

Gelukkig is er ook weer nieuwe aanwas voor het bestuur. Tijdens de jaarvergadering werden Peter Elbers als voorzitter en Luc Löverink als penningmeester in het bestuur verwelkomd. En Sil Ketelaar heeft zich aangemeld als nieuw bestuurslid.

De notulen van deze vergadering kun je hier downloaden.