Notulen jaarvergadering 2017

Notulen jaarvergadering Dorpsbelangen 28-03-2017.

Aanwezig bestuur: Barry Kock

Huub Stapelbroek

Frank van Dulmen

Gonny Pastoor

Annelies Bijsterbosch

Aanwezig aantal leden : 20

Afmelding:

Sjon Slutter en René en Henny Vriezen.

 

Op uitnodiging aanwezig:

Gebiedsmakelaar   Piet Kleingeld

Wijkagent                Bart Ruesink.

 

 1. Opening door Barry Kock.
 2. Mededelingen:
  Toelichting fototentoonstelling Oosterlicht.
  Consumpties voor rekening Dorpsbelangen.
 1. Notulen jaarvergadering 26-04-2016.

– Marian Helmes, fietssituatie brug Terborg(wordt onder aandacht gebracht).

– Henk Ruesink, verhoging contributie niet te zien op het financieel verslag(Huub).

– Chris v. Uffelen, Crossveld(jeugd), niet uitgevoerd, met als reden de afgelegen plek
en de te verwachten klachten van de buurt.

Afval Heuvenseweg, hier worden geen afvalbakken geplaatst.

Voor de opschoon dag was geen interesse vanuit de basisschool.

Sonja Vink vermeldde dat de scholen dit op een doordeweekse dag mogen doen,

bestuur zal dit meenemen voor volgend jaar.

 1. Jaarverslag 2016.

– Toelichting door Barry Kock.

–  Connie Smink: Ooievaarsnest buitengebied, Barry heeft hierover contact gehad met

Gert Helmes en een offerte aangevraagd, prijsopgaaf is 695 euro, de aanwezige leden

gingen hiermee akkoord.

Ommetje Etten-Terborg, stuk Meesterijweg slecht, hier wordt aan gewerkt.

–  Marian Helmes: verkeerssituatie Oude IJsselweg-Slingerparallel, is in behandeling.

–  Henk Ruesink: Slingerparallel landbouwvoertuigen gevaarlijke situaties, onze wijk

agent Bart Ruesink gaat deze situatie bekijken.

 1. Financieel verslag.

– Sjoerd Jansen: Begroting voor de infoborden 400 euro erg veel.

 1. Verslag kascommissie.

– Connie Smink en Sjoerd Jansen alles bekeken en gecontroleerd, alles goedgekeurd.

 1. Benoeming nieuw lid kascommissie.

– Reserve Henk Ruesink.

 1. Bestuursverkiezing.

– Aftredend en niet herkiesbaar Frank van Dulmen en Annelies Bijsterbosch.

Hier wordt de komende tijd aan gewerkt.

Er heeft zich niemand voor aangemeld.

 1. Contributie.

Blijft 5 euro voor 2017.

 1. Actuele zaken en lopende projecten.

– Verkeerssituatie Slingerparallel/ Oude IJsselweg.

– AGEM Solar Park.

– Glasvezel buitengebied.

– Vervanging lantaarnpalen Oude Kerkstraat.

– Ooievaarsnest buitengebied.

– Bezoek burgemeester 14-09-2017.

– Project Oosterlicht.

– Gezamenlijke website: Dorpsbelangen, Dorpsplein en Etten 2025.

– TenneT: Herplantingplicht.

– Werkgroep Etten 2025(2 projectgroepen), sport en clubhuis.

– Ommetje Etten-Terborg onderhoud zaterdag 8 april, met vrijwilligers de route lopen

om te kijken waar onderhoud nodig is en eventuele reparaties te verrichten.

– Buurtpreventie.

 1. Rondvraag.

– Tonnie Bus: Windmolens, wat gaat er gebeuren als er in Duiven en Zutphen geen

windmolens worden geplaatst, hierover is binnenkort een evaluatie gesprek.

– Mieke Thiele: Parkeren auto’s Dorpsstraat, bestuur zal dit opnieuw bespreken met

de gemeente, er is geen parkeerverbod.

– Sander Wolsink: Achter timmerfabriek Ebbers wordt regelmatig gevist en wordt er

regelmatig afval gedumpt, dit is lastig om te voorkomen.

– Onze nieuwe wijkagent Bart Ruesink heeft zich voorgesteld.

 1. Pauze.
 2. Thema wijknetwerk Etten.

– Onze gebiedsmakelaar Piet Kleingeld heeft hierover toelichting gegeven.

 1. SLUITING.